ข่าวสารโควิด-19
Uncategorized

ประชาชนวังวล ติดตาม ข่าวสารโควิด-19 ห่วงว่าจะมีการแพร่ระบาดรุนแรง

ประชาชนวังวล ติดตาม ข่าวสารโควิด-19 ห่วงว่าจะมีการแพร่ระบาดรุนแรง สวนดุสิตโพล” คนประมาณ  79.30% ติดตามข่าวโควิด-19 จากสื่อออนไลน์มากไป ขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดรุนแรงทำให้มีประชาชนจิตตก อยากเห็นการเสนอข่าวที่เป็นจริงตรงไปตรงมา

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 ราย  เกี่ยวกับเรื่องของการรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทยระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 มี.ค.63

เมื่อถามว่าประชาชนรับข้อมูลข่าวสารโควิด-19 มาจากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุด พบว่าร้อยละ 79.30 บอกว่า  ออนไลน์ (Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ) รองลงมาร้อยละ 77.05 บอกว่า สถานีโทรทัศน์ ร้อยละ 60.69 ระบุคำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง ขณะถามว่าประชาชนเชื่อถือข่าวโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด

พบว่าร้อยละ 89.00 ระบุ สถานีโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 63.09 บอกว่า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ) ร้อยละ 56.23 บอกว่าได้รับข่าวสารมาจากวิทยุ

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าประชาชนมีหลักในการแยกแยะอย่างไรว่าไหนข่าวจริงหรือว่าอันไหนข่าวปลอม พบว่าร้อยละ 41.08 บอกว่า แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานทีีสามารถอ้างอิงได้ เปิดเผยที่มาที่ไป รองลงมาร้อยละ 32.22 บอกว่า ติดตามข่าวจากหลายๆสื่อ ทำการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ 22.96 บอกว่า อ่านเนื้อหาให้ละเอียด คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองตามหลักการและเหตุผลให้ถี่ถ้วน

เมื่อถามว่าข่าวโควิด-19 กรณีใดที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุด พบว่าร้อยละ 36.08 บอกว่า  เชื้อโรคติดต่อได้ง่าย สถานการณ์ของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง รองลงมาร้อยละ 30.59 บอกว่า ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นของแต่ละประเทศ ร้อยละ 26.93 บอกว่า การบริหารจัดการของภาครัฐ มาตรการ การแก้ไขปัญหา

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนอยากให้มีการนำเสนอข่าวโควิด-19 ในลักษณะใด พบว่าร้อยละ 54.55 บอกว่า  เสนอข่าวที่เป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ทำการปิดบังข้อมูล รองลงมาร้อยละ 34.33 บอกว่า  นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ 25.33 บอกว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

 

ข่าวสารโควิด-19
ประชาชนวังวล ติดตาม ข่าวสารโควิด-19 ห่วงว่าจะมีการแพร่ระบาดรุนแรง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *